Anahtar Teslim Şirket Kuruluş Hizmetleri ;

 

Şahıs Şirketi kuruluşu ,

 

Limited Şirket Kuruluşu ,

 

Anonim Şirket Kuruluşu

 

Şirket türünün belirlenmesi, şirketin resmi kuruluşundan önce ve sonrasında müşavirlik ve danışmanlık

 

Muhasebe & Finans Danışmanlık Hizmetleri

 

Genel kabul görmüş muhasebe standartları kapsamında muhasebe defterlerinin tutulması

 

 

Vergi beyannamelerinin ve yasal bildirimlerin yapılması

 

Mali tabloların hazırlanması ve şirket yöneticilerine raporlanması

 

Vergi planlama ve danışmanlığı

 

Sabit kıymetlerin kayıtlara alınması, takibi ve raporlanması

 

Şirketlerin, kendi bünyelerindeki muhasebe & finans alt yapılarının oluşturulması

 

 

Şirket çalışanlarının güncel kanunlar ve muhasebe mevzuatı konusunda eğitimi

 

Bordro & SGK Outsource Hizmetleri

 

Personel işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin yapılması

 

Aylık ücret bordrolarının hazırlanması, maaş, mesai ve kesintilerin kontrolü

 

Aylık SGK bildirimlerinin yapılması ve raporlanması

 

İş sözleşmesi, yasal haklar, tazminat hesaplama vb. konularda danışmanlık

Hizmetlerimiz

Muhasebe Bürosu l Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri